Afdrukken

Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. is statutair gevestigd te Kilder en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62270036. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening, legt Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. uitsluitend wanneer u contact opneemt, de volgende gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres.
Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. gebruikt deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en wanneer dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. afgesloten overeenkomst. Hierbij tracht Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. rekening te houden met uw voorkeuren.

DELEN MET DERDEN

Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. verstrekt uw persoonsgegevens alléen aan derden indien dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. afgesloten overeenkomst en u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens op een (beveiligde) Secure Server en bewaren deze niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld met een maximum van 12 maanden, tenzij de overeenkomst voortduurt danwel u aangeeft dat de gegevens vernietigd moeten worden. Indien geen overeenkomst wordt aangegaan tussen u en Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. worden de persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard. Wilt u dat wij uw gegevens eerder verwijderen? Stuur ons dan een e-mail!

PRIVACYBELEID ANDERE WEBSITES

Op Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. zijn links opgenomen naar andere websites welke geen eigendom zijn van Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f.. Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

WIJZIGINGEN

Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk hier daarom regelmatig ons privacybeleid.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

BEVEILIGING

Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bestratings- & Hoveniersbedrijf Haico Elshof v.o.f. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld om te onthouden welke artikelen u in het winkelmandje van een webshop heeft geplaatst.