rhododendronDe naam rhododendron komt uit het Oud-Grieks: "rhodos" betekent roos en "dendron" betekent boom. Als je de plant in bloei ziet staan snap je de benaming "rozenboom" ook. Rhododendron is een plantengeslacht met meer dan 1000 soorten. Ook de bekende azalea valt onder de rhododendron. Oorspronkelijk zijn het veelal bosplanten uit gematigde streken en gebergten op het noordelijk halfrond.

De rhododendron is een sterke winterharde plant die veelal in de winter bladhoudend is.
Verder geeft de rhododendron de voorkeur aan een schaduwrijke plek. Veel soorten kunnen redelijk tegen de zon, maar het risico van teveel zonlicht is dat de plant te snel uitdroogt. De meeste soorten bloeien in de maanden mei-juni. Een rhododendron kan uitgroeien tot een grote struik van wel 4 meter hoog en ettelijke meters breed.

AANPLANTEN & BEMESTING

De plant heeft maar een kleine en compacte wortelkluit. Dit betekent dan ook dat de rhododendron niet te diep geplant mag worden. Te diep planten betekent namelijk dat de lucht niet meer bij de wortels kan komen en dat komt de rhododendron niet ten goede.

De rhododendron heeft een zeer zure grond (pH-waarde 4,5 tot 5,8) nodig. Is de grond niet zuur genoeg, dan krijg je geen bloemen. Gelukkig kun je zelf de zuurtegraad beïnvloeden door turfstrooisel, zwavelpoeder of oude koemest te gebruiken. Voor bemesting kan in het voorjaar speciale rhododendronmest gebruikt worden.

SNOEIEN VAN DE RHODODENDRON?

Een rhododendron hoeft in principe niet gesnoeid te worden. Als de plant te groot wordt is snoeien wel mogelijk en dit kan het beste gebeuren in juni. Bij jonge struiken kan verder de bloei bevorderd worden door uitgebloeide bloemen te verwijderen.

ZIEKTEN

azalea japonica

Over het algemeen is de rhododendron niet erg gevoelig voor aantasting door ziekten of plagen, maar er kunnen zich natuurlijk altijd problemen voordoen.  

KNOPSTERFTE
Een probleem kan knopsterfte zijn. Bij knopsterfte worden de knoppen bruin en gaan ze dood. Dit wordt veroorzaakt door de cicade, een vliegend insect. De cicade is een groen insect dat lijkt op een minisprinkhaan. Het legt zijn eitjes onder de schubben van de bloemknop en de larven die daaruit komen veroorzaken een schimmelinfectie. Behandeling kan alleen door met een bestrijdingsmiddel te spuiten, zoals Spruzit van Ecostyle.

BLADVLEKKENZIEKTE
Bladvlekkenziekte is een ander probleem dat afsterven van de rhododendron kan veroorzaken. Bijna altijd komt dit door een te natte of een te droge standplaats. Bij deze ziekte vormen zich onregelmatige donkerbruine vlekken op het blad. Verwijder de aangetaste bladeren. Soms is de plant te zeer aangetasten en help het verwijderen van de bladeren niet meer. Rooi de rhododendron dan om besmetting te voorkomen. Denk er bij het rooien aan om ook de oude grond uit te graven.

LAPSNUITKEVER
Als laatste kan ook de lapsnuitkever de rhododendron ernstig aantasten. Het is een zwart kevertje van ongeveer 1 centimeter lang met een erg hard, dof en geribbeld pantser. Het kevertje wordt pas 's avonds laat actief en richt zich met name op de bovenste jongste en sappigste delen van de plant. Er zijn dan veel uitgevreten hapjes te zien. De kever zelf zorgt dat de plant er minder mooi uit ziet en de larven van de kever vreten onder de grond de wortels aan. Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen voorhanden en de beste manier is het vangen van de kevers.

 

 

BEPLANTING